Welkom op de website van Sint Joris Gilde Heeze

Het St. Jorisgilde bestaat vanaf 1429 en bestaat uit een 25-tal leden.

De leden bestaan uit tambours, vendeliers en zwarte pakken.

De schietbomen staan op het gildeterrein "De Santen" dat gelegen is aan het Sint Jorispad te Heeze.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag juli 2017

Zondag 2 juli, was weer de maandelijkse contactdag bij het Sint Jorisgilde Heeze. Om 10.00 uur verzamelde de gildebroeders en belangstellende zich op het gildeterrein “De Santen”. De koffie was al gezet. Na het gezellig bijkletsen werden de schietbomen klaargemaakt voor de wedstrijd. Er was veel belangstelling om mee te doen. Het was ondanks het druilige weer een gezellige bijeenkomst. De uitslag was als volgt.

Grootgeweer.
1. Hettie Heinemans
2. Arjan Gijsbers
3. Rens Guitjens
4. Renno Guitjens
5. Bert Gijsbers
6. Peter Janssen

Kleingeweer.
1. Pierre Nuijts
2. Toon Verguld
3. Jan van Brakel
4. Stephan Nuijts

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kringgildedag 2017

Op de Kringgildedag 2017 van Kring Kempenland waren ruim 50 gilden uit de regio aanwezig. Zo ook het Sint Jorisgilde uit Heeze. Het een en ander speelde zich af rondom het Evoluon te Eindhoven. Na de toespraken en de geweldige massale opmars konden de diverse wedstrijden beginnen. Traditioneel is het Sint Jorisgilde sterk in het geweerschieten. Ook nu weer lukte het onze schutters om in de prijzen te vallen. Individueel “Personeel” 1e prijs Stephan Nuits. Onderdeel “Korps” beste viertal van ieder gilde 1e prijs. Het viertal bestond uit Jan Bijnen, Maud Guitjens, Stephan Nuijts en Toon Verguld.  Jan Bijnen niet op de foto. Onderdeel “Viertal” alle viertal van alle deelnemende gilden 2e prijs. Ook dit viertal bestond uit Jan Bijnen, Maud Guitjens, Stephan Nuijts en Toon Verguld. Het Sint Jorisgilde kan terug zien op een heel gezellige en geslaagde Kringgildedag.

Foto’s
1. Herinneringsschild.
2. Stephan Nuijts.
3. Toon Verguld, Maud Guitjens en Stephan Nuijts.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag juni

Op  zondag4 juni was weer de maandelijkse contactdag van het Sint Jorisgilde Heeze. Onder een stralende zon verzamelde de gildebroeders en –zusters zich op het gildeterrein “De Santen”. Na de koffie en het bijpraten over de Kringgildedag van morgen werden de schietbomen in gereedheid gebracht. Na het inloten kon de wedstrijd beginnen. Er is geschoten met het groot en klein gildegeweer. Het was een heel geslaagde bijeenkomst. De uitslag was:

Groot geweer.
1. Jan van Lierop sr.
2. Stephan Nuijts
3. Pierre Nuijts
4. Stephan Nuijts
5. Bert Gijsbers
6. Toon Verguld

Klein geweer
1. Jorn Guitjens
2. Toon Verguld
3. Jan Bijnen
4. Rens Guitjens
5. Renno Guitjens
6. Hetty Heinemans

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag mei

Op 7 mei 2017, was de maandelijkse contactdag bij Sint Jorisgilde Heeze. Gildebroeders –zusters en belangstellende verzamelden zich in het gildepaviljoen “De Santen”. Na de koffie en het uitwisselen van de laatste gildenieuwtjes werd er ingeloot voor het schieten. Er kon geschoten worden op de grote puist, kleine puist. Het was een heel gezellige bijeenkomst. De uitslag was als volgt.

Grote Puist.
1. Jan Bijnen
2. Jan van Lierop jr.
3. Renno Guitjens
4. Stephan Nuijts
5. Jordi Rooijakkers
6. Jan Bijnen

Kleine puist
1.Henk van Stipdonk
2. Jan van Lierop jr.
3. Pierre Nuijts
4. Stephan Nuijts
5. Toon Verguld

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koningsdag 2017

Met Koningsdag was het Sint Jorisgilde natuurlijk weer aanwezig bij de aubade op het gemeentehuisplein. Na de vendelhulde aan de Koning en de gedecoreerden vertrok het gilde naar haar gildeterrein. Eerst een gezamenlijke lunch. Vervolgens werd alles in gereedheid gebracht voor het verschieten van de diverse wisselbeker bekers. Ook werden er voorbereidingen getroffen voor de deelnemers aan de oranjefietstocht. Deze deelnemers mochten op kegeltjes schieten. Het was een goed bezochte middag waar het gilde met plezier op terug kijkt.

Ook is Alissa Rooijakkers opgenomen als aspirant gildezuster.

De uitslag van de schietwedstrijd was:

De Jan van Lierop wisselbeker werd gewonnen door Hettie Heinemans.

De Oranje wisselbeker werd gewonnen door Jan van Lierop sr.

Ook werden er nog enige puisten afgeschoten.
1. Els Bijnen
2. Els Bijnen
3. Lars Ceelen
4. Leo Kuijten
5. Mieke Luyten
6. Frank van Lierop
7. Frank van Lierop

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maud Guitjens Prinses bij St. Jorisgilde

Zaterdag 22 april vierde het Sint Jorisgilde Heeze haar patroonsdag. Na de H.Mis, met aansluitend een vendelhulde aan pater Mervin, trok het gilde met vliegend vaandel en slaande trom naar haar gildeterrein. Na een geweldige lunch kon er ingeloot worden voor het schieten om Prins te worden. Dit staat open voor de jeugd onder de 18 jaar. Deze editie namen hieraan deel Gijs Jacobs, Jorn Guitjens en Maud Guitjens. De jeugdleden lieten zich niet onbetuigd.

Er werd goed geschoten. Met het 73ste schot viel de houten vogel en was Maud Guitjens de winnares. Zij is nu voor één jaar Prinses van het Sint Jorisgilde. Het is voor het eerst dat er een meisje gewonnen heeft en normaliter blijft de titel Prins dan gehandhaafd. Toch mag zij zich nu Prinses noemen. De versierselen werden uitgereikt door Keizer Jan van Lierop sr. en Koning Jan van Lierop jr. Na de felicitaties kreeg zij een vendelhulde van de gildebroeders en gildezusters.
Het avondprogramma werd verzorgt door de feestcommissie. Begonnen werd met een schietwedstrijd om de Sint Joris wisselbeker. Tevens werden er een 13-tal prijzen verschoten. Na het opzetten van een tent werden we verrast met een geweldige BBQ. Iedereen kon terug zien op een geweldige mooie Sint Jorisdag.

De uitslag van de schietwedstrijd.

Wisselbeker Renno Guitjens.

Grootgeweer 1. Jan Bijnen, 2. Henk van Stipdonk, 3. Els Bijnen, 4. Jorn Guitjens, 5. Willie Verest, 6. Stephan Nuijts.

Kleingeweer 1. Els Bijnen, 2. Stephan Nuijts, 3. Rens Guitjens, 4. Pieter Jan Cuijten, 5. Jordi Rooijakkers, 6. Hettie Heinemans, 7. Stephan Nuijts.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag april

Zondag 2 april 2017 was de maandelijkse contactdag van het Sint Jorisgilde. Een grote groep belangstellende had zich verzameld onder de schutsbomen. Het was prachtig weer. Een stralende zon. Na de koffie kon het schieten beginnen. Er is geschoten met het groot en klein gildegeweer. De uitslag was als volgt.

Grootgeweer.
1. Jan van Lierop sr.
2. Gijs Jacobs
3. Ralf Jacobs
4. Henk van Stipdonk
5. Renno Guitjens
6. Stephan Nuijts

Kleingeweer.
1. Jan Bijnen
2. Gijs Jacobs
3. Pierre Nuijts
4. Jan Bijnen.

Na afloop was er tomatensoep voor  alle aanwezig.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag maart

Zondag 5 maart waren de gildemensen en belangstellende verzameld op het gildeterrein “De Santen”. Bij een snorrende kachel en een kopje koffie met koek werden de laatste gilde nieuwtjes uitgewisseld. Hierna kon er ingeloot worden voor de schietwedstrijd. Het was weer een geweldige happening. Na afloop had Frans Verest gezorgd voor de geweldige pan erwtensoep.

De uitslag van de wedstrijd was.

Grootgeweer.
1. Jan van Lierop sr.
2. Rens Guitjens
3. Bert Gijsbers

Kleingeweer.
1. Bert Gijsbers
2. Toon Verguld
3. Pierre Nuijts
4. Toon Verguld
5. Jan van Lierop
6. Hans Kessels
7. Toon Verguld

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag februari

Er was een geweldige belangstelling bij de contactdag van het Sint Jorisgilde Heeze op 5 februari. Er werd gezellig bijgepraat onder het genot van een kopje koffie en een snorrende kachel. Hierna kon er worden ingeloot voor de schietwedstrijd. Er waren een groot aantal deelnemers. Na een enerveren sportieve strijd was de uitslag was als volgt.

Klein geweer.
1. Bert Gijsbers
2. Jan van Lierop sr.
3. Stephan Nuijts
4. Bert Gijsbers

Groot geweer.
1. Rens Guitjens
2. Stephan Nuijts
3. Louis Koop
4. Hetty Heinemans

Het was een geslaagde middag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitwisseling St. Antonius Stramproy

Zaterdagavond 28 januari vertrok er een volle bus met mensen van het Sint Jorisgilde naar de schutterij Sint Antonius te Stramproy. Het gilde heeft al jaren een uitwisseling met deze schutterij. We kregen een geweldige ontvangst. Na de koffie werden er 3 tallen gevormd. Dit gemixt met de leden van de schutterij. Het was een wedstrijd op de bolletjes op stokjes, typisch Limburgs. Voor onze mensen was het even wennen aan deze schietdiscipline. Het was een geweldige avond waar ook enige gildemensen in de prijzen vielen. Alles was goed voorzien met een hapje en een drankje. In de loop van het jaar komt de schutterij naar Heeze.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwjaarsreceptie

Zondag 8 januari 2017 was de nieuwjaarsreceptie bij het Sint Jorisgilde Heeze. Ondanks het weer was er een geweldige opkomst. Bij een lekker snorrende kachel kon iedereen bijpraten. Na de koffie en de erwtensoep nam Baas Deken Rens Guitjens het woord. Hij gaf even een terugblik over 2016 en een vooruitblik voor 2017. Alle hoogtepunten kwamen aan bod. Aan het einde van zijn toespraak maakte hij de winnaar bekend van de beste schutter van 2016. Met 12 afgeschoten houtenvogels was Toon Verguld de gelukkige. Het zilveren draagschild werd opgehangen door Opper Deken Peter Janssen. Bij een hapje en een drankje werd er nog gezellig nagepraat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag december

Vandaag zondag 04-12-2016 was de laatste contactdag van het Sint Jorisgilde Heeze. Het was koud meer het zonnetjes scheen volop. Bij een snorrende houtkachel werden de laatste gildeberichten uitgewisseld. Na het klaarmaken van de schietbomen kon de laatste wedstrijd van 2016 beginnen. Er werd geschoten met het groot gildegeweer. na e spannende strijd was de uitslag.
1. Jan van Lierop jr.
2. Rens Guitjens
3. Stephan Nuijts.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendelhulde baron

Op dinsdag 22 november 2016 vierde Baron Henk van Tuyll van Serooskerken zijn 100e verjaardag.
Het Sint Jorisgilde heeft hem een vendelhulde gebracht.

Klik op onderstaande link. Filmpje staat onder aan de pagina.

vendelhulde 100-jarige baron

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag november

Ondanks het gure weer, was er een goede opkomst van gildebroeders en begunstigers.
Bep en Wim Verest uit de Kluis (al jarenlang begunstiger) schonken een drankje aan de aanwezigen ter gelegenheid van hun beider verjaardag.

De uitslag van het schieten was als volgt:
1. Toon van Stipdonk
2. Henk van Stipdonk
3. Peter Janssen
4. Frans Verest
5. Jan van Lierop sr.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varkensschieten

Zondag 9 oktober was weer de traditionele najaar wedstrijd bij het Sint Jorisgilde Heeze. Een 60 tal gildeschutters waren verzamelt op het gildeterrein “De Santen” in Heeze. Onder een stralende zon was het goed toeven onder de schutsbomen. Er was een hapje en drankje voor iedereen. Er werd geschoten op alle 4 de schutsbomen. Grote puist, kleine puist, wip opgelegd en wip vrije hand. Op alle onderdelen werd een spannende strijd geleverd. De goed bedoelde adviezen werden aan iedereen gegeven. Om 18.00 uur waren alle winnaars bekent.

Grote puist:
1. Bert Gijsbers
2. Ad Verest
3. Johan Meevis
4. Frans Verest
5. Gerard Bernards
6. Michael Mattijssen
7. Antoon Ceelen
8. Mike Heijmans
9. Peter Knapen
10. Leo Kuijten

Kleine Puist:
1. Gerard Bernards
2. Wim Snoeijen
3. Peter Knapen
4. Naud Verstappen
5. Gerard Bernards
6. Marcel Malcorps
7. Jan Bijnen
8. Jan van Brakel
9. Renno Guitjens
10. Toon Verguld
11. Gerard Bernards
12. Hans Kessels
13. Johan Meevis

Wip Schieten opgelegd:
1. Hans Kessels
2. Mike Heijmans

Wip Schieten Vrije Hans:
1. Marchel Smits
2. Jan van Brakel.

Het gilde kan terug zien op een geweldige middag.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag oktober

Zondag 2 oktober kwamen de gildebroeders en –zusters samen op het gildeterrein “De Santen”. Dit voor de maandelijkse contactdag. Na het uitwisselen van de laatste gildenieuwtjes en de voorbespreking van de grote wedstrijd om vleesprijzen op zondag 09-10-2016 kon er worden ingeloot. De uitslag as als volgt.

Grootgeweer.
1. Jan van Lierop jr.
2. Henk van Stipdonk
3. Jan van Lierop sr.
4. Rens Guitjens

Kleingeweer.
1. Pierre Nuijts
2. Hetty Heinemans (afgeschoten door Henk van Stipdonk)
3. Hetty Heinemans (afgeschoten door Henk van Stipdonk)

Het was een gezellige bijeenkomst.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kermiskoning 2016

Traditiegetrouw stond er op kermiszondag het kermiskoningschieten op het programma bij het St. Jorisgilde in Heeze. Voor de vierde keer werd deze wedstrijd gehouden en ook vandaag was het gezellig druk bij het Heezer gilde. Iedereen ouder dan 18 jaar en geen lid van het gilde kon meedingen naar de titel kermiskoning.

Maar liefst 20 deelnemers meldden zich zondagmiddag op gildeterrein De Santen aan het St. Jorispad in Heeze waar gestreden werd om de deze felbegeerde titel. Ook twee leden van de Jong Schut uit Leende deden mee met een poging om de Heezer ''Kermisvogel'' mee naar Lind te nemen. Marius Seijkens die vorig jaar won kon zijn titel niet verdedigen vanwege het feit dat hij afgelopen nacht opa was geworden.

Na een spannende strijd en 106 schoten kwam Ad Verest uit Someren als winnaar uit de bus. Hij wist de ''kermisvogel'' naar beneden te halen en kreeg uit handen van Opper Deken Peter Janssen de wisselbeker, een fles wijn en een tegoedbon voor een heerlijk vleespakket.

Na Joop Baars, Anja Gijsbers en Marius Seijkens mag Ad Verest zich het komende jaar kermiskoning van het St. Jorisgilde noemen en zal zijn titel volgend jaar zeker komen verdedigen. Aansluitend werden er de rest van de middag nog een tiental andere puisten geschoten waarbij zowel op het klein geweer als het groot geweer nog mooie prijzen gewonnen konden worden welke beschikbaar gesteld zijn door Heezer ondernemers als Albert Heijn Boonaerts, Slagerij Van Hooff, Kaasboer Robert Janssen, Lektura, Dierenwinkel Peter Beelen, COOP Heeze, Welkoop Heeze en uiteraard het St. Jorisgilde.

De weergoden waren deze gezellige gildemiddag op De Santen goed gezind en onder het genot van een heerlijk hapje en drankje was het goed toeven op het gildeterrein.

Met dank aan Heeze24 voor de foto's.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kermismaandag 2016

Maandag 15 augustus a.s. is het weer kermismaandag. Aanvang kermisschieten ± 10.30 uur.
De Frans van Stratum bokaal zal door de gildeleden verschoten worden.
(Wisselbeker is nu in het bezit van Sammy van Tuijll van Serooskerken 2015).
Hierna zullen er nog enkele prijzen verschoten worden.
Hieraan kan een ieder aan deelnemen. Het schieten gebeurt met het groot gildegeweer. Legitimatie verpicht.

Het een en ander zal plaatsvinden op het gildeterrein “de Santen” Sint Jorispad 2 te Heeze.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kermiskoning schieten 2016

Zondag 14 augustus is het voor de 4e keer Kermiskoning schieten voor de begunstigers en belangstellenden.

Aanvang inloten om 12.30 uur, aanvang schieten om 13.30 uur.

Marius Seijkens zal zijn titel verdedigen. Als de kermiskoning bekend is zullen er nog een aantal mooie prijzen verschoten worden.

Iedereen boven de 18 jaar kan deelnemen. Voor het schieten zal het Reglement Kermiskoning St. Jorisgilde Heeze worden voorgelezen. Legitimatie verplicht.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pagina NRC Handelsblad over gilde

Klik op onderstaande link voor een pagina over het gilde uit het NRC Handelsblad

/Files/files/NRC_Handelsblad_20160702_1_26_1%20(1)(1).pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag augustus

Op zondag 7 augustus was weer de maandelijkse contactdag van het Sint Jorisgilde. Gildebroeders, gildezusters, begunstiger en belangstellende waren tijdig aanwezig op het gildeterrein “De Santen” gekomen. Na het uitwisselen van de gildenieuwtjes en een vooruitblik op het kermis koning schieten begon de schietwedstrijd.

De uitslag was:

Grootgeweer.
1. Jan van Lierop sr.
2. Toon Verguld
3. Jan Bijnen
4. Toon Verguld

Kleingweer.
1. Louis Koop
2. Hetty Heimenans
3. Rens Guitjens
4. Jan Bijnen
5. Bert Gijsbers
6. Bert Gijsbers

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maud Guitjens 1e

Zondag 3 juli was er een schietwedstrijd bij het gilde in Nuenen. Namens het Sint Jorisgilde Heeze namen daar aan deel: Toon Verguld, Stephan Nuijts en Maud Guitjens. Voor Maud was het de eerste keer dat zij naar z’n wedstrijd ging. Er respectabel aantal ervaren gildebroeders, ± 40, namen er aan deel. Na een enerverende strijd wist Maud Guitjens na 21 schoten de 1e plaats te veroveren op het onderdeel Personeel (wipschieten). Alle gildebroeders en gildezusters waren zeer onder de indruk van haar prestatie. Toon Verguld en Stephan Nuijts wisten een paar prijsjes te schieten.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag juli

Onder een stralende zon was iedereen verzameld voor de maandelijkse contactdag. Na het bekijken van de stormschade aan het gildepaviljoen en het maken van een herstelplan was er koffie. Hierna begaven de gildeleden zich naar de schietbomen. Het schieten was met het groot- en kleingeweer.

De uitslag was:

Grootgeweer
1. Hettie Heinemans
2. Rens Guitjens.

Kleingeweer
1. Jan van Lierop jr.,
2. Maud Guitjens,
3. Rens Guitjens.

Het was een gezellige en geslaagde bijeenkomst.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag juni

Op zondag 12 juni was de uitgestelde contactdag van Sint Jorisgilde Heeze. Ondanks dat een aantal gildebroeders elders verplichtingen hadden was het gezellig druk. Na de gebruikelijke koffie en het bijkletsen kon er worden ingeloot van het schieten

Uitslag is als volgt.

Groot gildegeweer.
1. Hettie Heinemans
2. Hettie Heinemans
3. Pierre Nuijts
4. Jan van Lierop sr.

Klein gildegeweer
1. Toon Verguld
2. Toon Verguld
3. Jan van Lierop sr.

Het was een gezellige bijeenkomst.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kringgildedag 2016 Steensel

Zondag 05-06-2016 was de traditionele Kringgildedag van Kring Kempenland. Een 53-tal gilden namen daar aan deel. Na de optocht en de massale opmars kon iedereen zicht klaarmaken voor de wedstrijden. De leden van het Sint Jorisgilde begaven zicht naar het schietterrein. Er werd deelgenomen aan alle onderdelen. Het schieten op de Koningsvogel, Keizersvogel, Gaaischieten en alle onderdelen van het wipschieten. De schutters waren Jan van Lierop sr., Jan van Lierop jr, Jan Bijnen, Maud Guitjens, Toon Verguld, Renno Guitjens, Stephan Nuijts, Arjan Gijsbers en Rens Guitjens. Ondanks alle trainingsuren vielen we niet in de prijzen. Het was een geweldige happening.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag mei

Zondag 1 mei was weer de maandelijkse contactdag bij het Sint Jorisgilde Heeze. Ondanks de vakantie waren er veel gildebroeders,  -zusters en begunstigers naar het gilde gekomen. Frans Verest had de kachel al volop branden. Na het uitwisselen van de laatste nieuwtje en de koffie kon er ingeloot worden voor de schietwedstrijd. Het was een spannende aangelegenheid met wisselende kansen. De uitslag was:

Grootgeweer.
1. Toon van Stipdonk.
2. Jan van Lierop jr.
3. Jan van Lierop sr.
4. Henk van Stipdonk.
5. Rens Guitjens.
6. Hettie Heinemans.

Kleingeweer
1. Jan van Lierop sr.
2. Jan van Lierop sr.
3. Jan Bijnen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koningsdag 2016

Bij Koningsdag 2016 was het Sint Jorisgilde Heeze natuurlijk present. Om 11.00 uur werd samen het het gilde van Sint Agatha een vendelgroet gebracht aan de nieuwe gedecoreerden.
‘s Middags werd de Jan van Lierop wisselbeker verschoten. Ook werd er geschoten om de door het Oranje Comité ter beschikking getelde Oranjebeker. De gelukkige winnaar was Jan Bijnen. Tevens werden er enige puisten afgeschoten.

Grootgeweer
1. Peter Janssen
2. Toon Verguld. 

Kleingeweer
1. Stephan Nuijtsn
2. Toon Verguld.

De gehele middag kwamen de deelnemers aan de Koningrit bij het gilde op bezoek. Ook zij werden in de gelegenheid gesteld om hun/haar schietkwaliteiten te tonen. Het was een heel gezellige en geslaagde Koningsdag.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sint Jorisdag

Zaterdag 23 april 2016 vierde het Sint Jorisgilde haar patroon dag. Op deze dag stonden een aantal belangrijke zaken te gebeuren. De gildebroeders en -zusters verzamelde zich bij het gildepaviljoen “De Santen”. Vandaar ging het met slaande trom en vliegend vaandel naar de Sint Martinuskerk. Om 10.00 uur ging Pater Mervin voor in de eucharistieviering. Na deze viering werd het nieuwe Hoofdvaandel gepresenteerd en ingezegend. Op het vaandel staan de jaartallen 1429 (oprichting datum) en 2015, de datum dat Jan van Lierop jr. zich tot Koning heeft geschoten. Jan van Lierop jr. heeft het nieuwe hoofdvaandel geschonken aan het gilde. Op het plein voor de kerk was de vendelhulde voor het kerkelijk gezag in de persoon van Pater Mervin.

Op naar het gildeterrein. De gildebroeders, gildezusters, afvaardigingen van andere gilden, burgemeester Paul Verhoeven, familieleden en overige belangstellenden verzamelde zich onder de schutsbomen. Voor de huldigingen van de jubilarissen. Opper Deken Peter Janssen nam het woord en riep Bert Gijsbers naar voren. Bert werd gehuldigd omdat hij 25 jaar gildebroeder is. Hij ontving de zilveren Sint Joris en de bijpassende gildewijn. Vervolgens kwam Jan Cuijten naar voren. Hij werd in het zonnetje gezet voor zijn 70 jarig lidmaatschap. Hij ontving een speciaal ontwikkelde oorkonde en bijpassende gildewijn. In de toespraak van burgemeesters Paul Verhoeven memoreerde hij de verdiensten van de jubilaris. Als cadeau ontvingen de beide jubilarissen een kistje Heezer bier. Kringvoorzitter Felix Crooijmans benoemde alle functie en verdiensten van Jan Cuijten, die hij heeft vervuld binnen het gilde. Hem werd door de districts Raadsheer Oost, Jan Teunissen, het gouden rozet met het getal 70 opgespeld. Ook het gilde van Sint Agatha was vertegenwoordigd in de persoon van de Keizer Henk Heesakkers en Koning Frans van Horrik. Na een toespraak boden zij een cadeau aan. Nadat iedereen de beide jubilarissen had gefeliciteerd, werd er gevendeld voor de jubilarissen.

Na de gildelunch verzamelde Gijs Jacobs, Maud Guitjens, Jorn Guitjens en Bram Guitjens zich onder de schietboom. Het traditionele Prins schieten kon beginnen. Alle jeugdige onder de 18 jaar konden daar aan meedoen. De regerende Prins Gijs Jacobs loste het openingsschot op de Prinsvogel. Bij het 74e schot haalde Bram Guitjens het laatste stuk van de Prinsvogel naar beneden. Hij mag zich nu 1 jaar Prins van het gilde noemen. De Opper Deken reikte hem de prinsveer en het draagschild uit. Ook Bram kreeg een vendelhulde. Alle deelnemers kregen een cadeaubon, ter beschikking geteld door Intertoys.

Het middag en avondprogramma begon om 16.00 uur. De wisselbeker werd gewonnen door Toon Verguld. Ook werden er aan aantal prijzen verschoten. Na het gildedinner begon de feestavond. De feestcommissie had het een en ander goed georganiseerd. Het Sint Jorisgilde kan terugzien op een geweldige patroondag.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viering Sint Jorisdag

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag april

Op zondag 3 april zijn onder een stralend zonnetje een twintigtal leden en begunstigers naar het gildeterrein gekomen om eerst de laatste berichten uit te wisselen e ndaarna te schieten met het grote en kleine geweer.

De uitslag van het schieten:

Groot geweer:
1. Stefan Nuijts
2. Renno Guitjens
3. Renno guitjens
4. Toon Verguld

Klein geweer:
1. Toon Verguld
2. Toon Verguld
3. Jan van Lierop jr.
4. Hettie Heinemans

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag maart

Zondag 6 maart 2016. Het was een wat druilige zondag. Maar nagenoeg het gehele gilde met aanhang was aanwezig. Bij een snorrende kachel en een kop koffie werden de laatste gildenieuwtje uitgewisseld. Na het administratief verwerken van de loten kon met het schieten begonnen worden. Het enthousiasme onder de deelnemers was groot. Na een spannende strijd was de uitslag als volgt.

Groot gildegeweer.
1. Toon Verguld.
2. Arjan Gijsbers.

Klein gildegeweer.
1. Renno Guitjens
2. Toon Verguld.
3. Maud Guitjens
4. Jan Bijnen
5. Henk van Stipdonk
6. Toon Verguld
7. Jorn Guitjens

Het was een geslaagde bijeenkomst.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag februari

Op carnavalszondag, 7 februari-2016, was de maandelijkse contactdag bij het Sint Jorisgilde Heeze. Een groot aantal gildebroeders, gildezusters en begunstigers waren naar het gildeterrein gekomen. Een lekkers snorrende kachel en dampende koffie waren mede de sfeermakers. Na het uitwisselen van de laatste nieuwtjes kon er geschoeten worden met de gildegeweren. Het was een geslaagde bijeenkomst. De uitslag was als volgt.

Groot geweer.
1. Arjans Gijsbers
2. Frans Verest
3. Jan van Brakel
4. Jan van Brakel

Klein geweer.
1. Stephan Nuijts
2. Toon Verguld
3. Rens Guitjens
4. Jan van Brakel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 3 januari houdt Gilde St. Joris haar nieuwjaarsreceptie in gildehuis De Santen vanaf 10.00 uur. Tevens wordt het "De Beste Schutter 2015" wisselschild uitgereikt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------